Historie firmy – slovo majitelky firmy


Vážení zákazníci !

 

     Firma OHGS s.r.o. byla založena pod názvem Orlická hydrogeologická společnost v roce 1992 dvěma společníky RNDr. Svatoplukem Šedou a RNDr. Renatou Frimlovou (později Šedovou). Jak název říká, původním oborem činnosti byla hydrogeologie – získání vodních zdrojů a ochrana vod, včetně sanací znečištění. 

 

     Potřeby obcí a mikroregionů a vstup ČR do Evropské unie přinesl nové příležitosti a potřeby zákazníků. Ve firmě tak v roce 1994 založila Renata Šedová novou Divizi rozvoje regionů, která se začala zabývat strategickými rozvojovými dokumenty, projekty a dotačním managementem zejména pro samosprávu a stala se nejvýznamnějším průkopníkem tohoto oboru na Východě Čech. V roce 1996 vstoupil do firmy třetí společník, Ing. Miloš Popelář, který založil Divizi vodohospodářské projekce. V době největšího rozmachu po roce 2000 čítala OHGS s.r.o. přes 30 zaměstnanců a měla několik dalších minoritních společníků a pobočky v Praze, Krnově a Teplicích a vlastnila i těžkou techniku - vrtné soupravy a čerpací zařízení.

 

     Vývoj ukázal, že 3 divize a 3 společníci – osobnosti v jedné firmě - nejsou dobrou cestou. V roce 2014 se z OHGS s.r.o. vyčlenila Divize vodohospodářské projekce a Ing. Miloš Popelář založil vlastní firmu MprojektCZ s.r.o. V roce 2015 se oddělila geologická složka, kdy mladí geologové založili firmu H3 Geo, s.r.o. a Svatopluk Šeda firmu Fingeo s.r.o. 

 

     Renata Šedová je dnes jediným majitelem a pokračovatelem firmy OHGS s.r.o. v oboru činnosti rozvoje regionů s malým, ale špičkovým týmem pěti odborníků a oddaných pracovníků. Má za sebou dvacetiletou zkušenost vývoje v daném oboru, historii všech dotačních období EU. Za jejím týmem stojí například významné koncepční dokumenty krajského rozměru v oblasti cykloturistiky a cestovního ruchu, participace na národních projektech rozvoje samosprávy, obnova řady venkovské infrastruktury, vybudování cyklostezek na orlickoústecku, obnova památek UNESCO na zámeckém návrší v Litomyšli a systematická více než desetiletá práce pro mikroregiony. V současné době se firma specializuje na rozvojové projekty nadregionálního významu v oblasti cykloturistiky, obnovy památek a brownfieldů. Nadále se věnuje linii rozvoje lidských zdrojů v oblasti vzdělávání a komplexní službě mikroregionům.

 

„Přeji si, aby naše práce měla nadále smysl, užitek, aby naplňovala potřeby zákazníků a uspokojovala i nás. Dobrým pocitem, radostí, zaslouženou odměnou, aby byla součástí naplnění našeho života. Aby po nás něco dobrého zůstalo.“

 

                                                                           

RNDr. Renata Šedová-Frimlová      

    Majitelka a jednatelka společnosti OHGS s.r.o.