Nabídka služeb

 

Firma OHGS s.r.o. zaznamenala velký vývoj v rozsahu služeb, v současné době nabízí tento sortiment:

 

Komplexní management pro obce, města a svazky obcí (v dlouhodobé spolupráci se Svazem měst a obcí)

 

Strategické plánování a koncepční práce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu (pro obce, mikroregiony i kraje a destinace)

 

Přípravu a realizaci rozvojových projektů regionů a měst (od nápadu po zpracování záměru, přípravy, organizačního a finančního řízení vč. dotačního managementu a organizace zadávacích řízení při realizaci a udržitelném provozu)

 

Specializaci na management evropských fondů (zkušenosti z přípravy a managementu realizace a udržitelnosti projektů již od předvstupního období EU do současnosti, zkušenosti v širokém spektru všech témat pro obce, mikroregiony i privátní subjekty,  investiční i měkké neinvestiční projekty)

 

Marketing a propagace cestovního ruchu (propagace a marketing produktů cestovního ruchu na úrovni mikroregionů i turistických oblastí se zkušenostmi z celorepublikových projektů)

 

Obnova kulturních památek (nastavení projektových záměrů, získání a management dotací a řízení projektů v realizaci i udržitelném provozu)

 

Rozvoj cykloturistiky, bikování, in-line a aktivní turistiky (koncepce, záměry, příprava a řízení infrastrukturních projektů a jejich marketing od lokální po národní úroveň)

 

Projekty vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (obcí, podniků, soukroných podnikatelů a škol)

 

Individuální koučink - kouč Renata Šedová (podpora v hledání efektivních řešení v práci i životě, pro manažery a všechny lidi na cestě)

 

 

« zpět »