Přehledné zobrazení referencí v tabulce

 

 

Název programu/projektu

 

 

 

 

 

 

«Z»

Zpracování žádosti o dotaci

 

 

«R»

Management realizační fáze

 

 

«U»

Management povinné udržitelnosti


 

 Národní památkový ústav

  «Z» «R»

«U»

> Zámek v Litomyšli - Božský zámek    *  *
> Panský dům - Depozit krásných umění   * * *
> Poradenské služby pro přípravu projektů ITI a CLLD v rámci IROP    *  *  
> Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě    *  *  *
> Revitalizace hradního komplexu Kunětická hora    *  *  
           
 

Interreg V-A Česká republika – Polsko

       
> Bike resort Orlicko-Třebovsko     *  
 

 

       
 

 Svaz měst a obcí České republiky

       
> Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, "Obce sobě"      *  *
> Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, - „Centra společných služeb“ (CSS)      *  
 

 

       
 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

  «Z» «R»

«U»

           
> Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina   * *  
> Autobusové nádraží Přelouč   * * *
> Spolkové centrum Čapí hnízdo v Opatovci   * * *
> Revitalizace volnočasových hřišť v Chocni   * * *
> Společenské a kulturní centrum v Chornicích   * * *
> Spolkový a volnočasový areál v Jaroměřicích   * * *
> Marketingová kampaň a podpora destinace Orlické hory a Podorlicko - 1.část   * *  
> Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí   * * *
> Muzeum obuvi a kamene ve Skutči   * *  
> Sportovní areál Němčice   * * *
> Obecní dům v Městečku Trnávce   * * *
> Centrum Bohuslava Martinů v Poličce   * * *
> Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč   * * *
> Multifunkční sportovní hala Skuteč     *  
> Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová   * * *
> Berlova vápenka v Třemošnici   * * *
> Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku (cyklostezky)   * * *
> Vodácká řeka Orlice   * *  
> Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku   * *  
> Cyklostezka Bezpráví - Choceň   * * *
> Cyklostezka Žamberk – Líšnice   * *  
> Krytý plavecký bazén v Litomyšli   * * *
> Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera   *    
> Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách   *    
> Dolní Morava - lokalita pod horskou službou (penzion Jiřinka)   * * *
           

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

     
> Tady jsem doma (pro žáky na území svazku Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko)   * * *
> Škola hrou v kraji Komenského (pro žáky na území svazku Regionu Orlicko - Třebovsko)   * * *
> Děti budoucnost Litomyšlska (pro žáky na území svazku Litomyšlsko)   *    
> Přírodovědné pokusy ve škole (Česká Třebová, ZŠ Habrmanova)   * *  
> V zemi Komenského v Královehradeckém kraji (Libchavy, Koučink akademie)   * *  
> V zemi Komenského v Parubickém kraji (Libchavy, Koučink akademie)   *    
> V zemi Komenského v Jihomoravském kraji (Libchavy, Koučink akademie)   *    
           
           

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013

     
> Komunikace pro pěší v Obci Mokrovousy   * *  
> Komunikace v místní části obce Rozhraní   * *  
> Obnova návsi v Biskupicích na Malé Hané   * *  
> Revitalizace kaple Sv. Anny pro kulturní a společenské aktivity horské obce Zdobnice   * *  
> Společenské a sportovní centrum v Perálci   * *  
> Víceúčelové sportovně společenské centrum obce Velká Skrovnice   * *  
> Revitalizace kostela sv. Vavřince v Čenkovicích   * *  
           

Integrovaný operační program

     
> Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli   * * *
           

Operační program Životního prostředí

     
>          
> Odvedení a likvidace splaškových vod v obci Hnátnice   * *  
> Zateplení ZŠ Velká Skrovnice   * *  
> Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě   *    
> Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto   *    
> Sběrný dvůr v Chocni   *    
> Systém separace odpadů v Chocni   *    
>

Dostavba splaškové kanalizace Městečko Trnávka

  *    
>

Technika pro nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě

  *    
>

Kanalizace a ČOV pro obec Velká Skrovnice

  *    
>

Kanalizace a ČOV pro obec Sudslava

  *    
>

Sloupnice - Kanalizace a ČOV I. etapa

  *    
> Splašková kanalizace Libchavy   *    
>

Realizace úspor energií Základní škola Třebovice

  *    
>

Realizace úspor energie ZŠ Sloupnice

  *    
>

Realizace úspor energie ZŠ Říčky

  *    
>

Zateplení a změna vytápění budovy MŠ Rviště

  *    
> Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka   *    
>

Sběrný dvůr Horní Jelení

  *    
>

Centrum nakládání s využitelnými odpady Choceň

  *    
>

Sběrný dvůr Česká Třebová

  *    
>

Sběrné dvory Holicka

  *    
>

Obnova parků na Podměstí v Ústí nad Orlicí

  *    
>

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav

  *    
>

Zateplení a změna vytápění budovy MŠ Chornice

  *    
>

Projekt energeticky úsporných opatření MŠ Vendolí

  * *  
>

Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Jaroměřice

  *    
>

Projekt energeticky úsporných opatření ZŠ Vendolí

  * *  
>

Odkanalizování a ČOV pro obec České Libchavy

  *    
>

Odvedení a likvidace splaškových vod v obci Hnátnice

  *    
>

Kanalizace a ČOV pro obec Koldín

  *    
>

Vybudování nového sběrného dvora v Ústí nad Orlicí

  *    
>

Sběrný dvůr v Jaroměřicích

  *    
           

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

     
> Zvýšení konkurenceschopnosti OHGS s.r.o.   *    
> Strategie pro rozvoj města Česká Třebová   *    
           

Podnikání a inovace

     
> Libchavy - školící středisko Koučink akademie   * *  
> Obnova tradičního Ústeckoorlického pivovaru   *    
           

Národní program Podpory cestovního ruchu - Cestování dostupné všem

     
> Skatepark - Ústí nad Orlicí   *    
> Návštěvnické centrum Napajedla   *    
> Hřiště pro všechny - Ústí nad Orlicí (TEPVOS, spol. s r.o.)   * *  
           

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

     
> Město Ústí nad Orlicí - Město pro lidi, město pohody   *    
           

 

 

« zpět »