Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli

 

Předmětem projektu byla revitalizace národních kulturních památek na zámeckém návrší v Litomyšli. Kromě stavební obnovy byl kompletně zrestaurován interiér kostela a varhany, vytvořeny byly tři nové programy – Škola na zámku, expozice Andělé na návrší a Dětský program, vytvořeny byly nové prostory pro kulturní, společenské a vzdělávací akce se zázemím pro ubytování a občerstvení. Projekt o rozpočtu 400 mil. Kč komplikovaný archeologickými nálezy trval 6 let (2009 – 2015). Firma OHGS s.r.o. byla zpracovatelem žádosti o dotaci a zajišťovala kompletní dotační a finanční management a v druhé polovině i řízení projektu a bude zajišťovat dotační management v udržitelnosti dalších 5 let.

 

 Fotodokumentace: «Vstupní brána» «První nádvoří» «Horní nádvoří» «Konírna» «Kočárovna»   

 

 

« zpět »