Stěžejní realizované projekty divize za posledních 5 let

 Podrobně zpracované reference v tabulce najdete «zde»

Rozsah služeb u většiny níže uvedených projektů: zpracování záměru, dotačního projektu a žádosti o dotaci, dotační management realizace a udržitelného provozu (u investičních projektů je uveden investiční objem projektu):

Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě

Předmětem projektu byla revitalizace národní kulturní památky, zámeckého areálu a hřebčína ve Slatiňanech.

Bike resort Orlicko-Třebovsko

Projekt jednosměrných cyklostezek je součástí nadřazeného projektu Singletrack Glacensis rozkládající se na obou stranách českopolské hranice (32 mil. Kč)

Obce sobě

Projekt realizovaný Svazem měst a obcí, systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, (2013 - 2015)

Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli

Předmětem projektu byla revitalizace národních kulturních památek na zámeckém návrší v Litomyšli. Projekt o rozpočtu 400 mil. Kč komplikovaný archeologickými nálezy trval 6 let (2009 – 2015).

Vybudování nového sběrného dvora v Ústí nad Orlicí
Zpracování žádosti o dotaci a dotační management projektu, který výrazně zkvalitňuje podmínky pro separaci odpadů a jiné nakládání s odpady v Ústí nad Orlicí. Nový sběrný dvůr s rozpočtem 22 mil. Kč vybudován v areálu společnosti Tepvos spol. s r. o. «Foto1» «Foto2»

Odvedení a likvidace splaškových vod v obci Hnátnice Komplexní dotační management pro vybudování kanalizace a ČOV v obci Hnátnice (90 mil. Kč). Termín dokončení stavby červenec 2015. «Foto»

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové – Terminál BUS HD (Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.) – komplexní dotační management pro vybudování krajského terminálu nadregionálního významu, 366 mil. Kč

Aktivní turistika v Česku (Region Orlicko-Třebovsko) – národní marketingový projekt o rozpočtu 16 mil. Kč, vypracování projektu a realizace konkrétních marketingových aktivit
Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (Region Orlicko - Třebovsko) s fázeni Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku (vybudování 30 km cyklostezek, turistické ubytovny a doplňkových prvků na hradě Lansperk) a Cyklostezka Bezpráví – Choceň (10 km cyklostezky) - zpracování záměru a komplexní dotační i organizační management přípravy, realizace a provozu, 165 mil. Kč
Zvýšení absorpční kapacity Pardubického kraje pro příjem evropských fondů (Pardubický kraj) – poradenství a nastavení systému efektivního využití dotací evropslých dotací v rámci kraje, včetně vytvoření Integrovaného řešení rozvoje cestovního ruchu
Certifikace a zkvalitnění činnosti informačních center Pardubického kraje (Pardubický kraj) – vytvoření koncepce a zavedení krajského systému certifikace a podpory TIC v kraji,
Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska (Mikroregion Svitavsko) – vypracování záměru a komeplxní dotační management a řízení projektu vybudování a vybavení 17 sběrných dvorů na okrese Svitavy, 63 mil. Kč

Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová (Město Česká Třebová) – komplexní dotační management výstavby nadregionálního terminálu hromadné dopravy, 327 mil. Kč

Krytý plavecký bazén v Litomyšli (Město Litomyšl) – komplexní dotační management bazénu s unikátním architektonickým a ekořešením, 158 mil. Kč

Centrum Bohuslava Martinů (Město Polička) – komplexní dotační management revitalizace expozic a obnovy památníku a muzea národního významu, 30 mil. Kč

Marketingová kampaň a podpora destinace Orlické hory a Podorlicko – 1.část (sdružení Orlické hory a Podorlicko) – zpracování projektu komplexní propagace produktů, informačního portálu a marketingu destinace Orlické hory a Podorlicko o rozpočtu 9 mil. Kč (projekt před realizací)

Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (Město Litomyšl) – dotační management a finanční řízení komplexní revitalizace národní památky UNESCO se zavedením nových programů, 405 mil. Kč

Sběrný dvůr Česká Třebová (Město Česká Třebová) – komplexní dotační management pro regionální sběrný dvůr pro velké město a okolí, 25 mil. Kč

Splašková kanalizace Libchavy (Obec Libchavy), komplexní dotační management vybudování rozsáhlého kanalizačního systému v obci, 155 mil. Kč

Cyklo a in-line průzkum České republiky (Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism) – on-line průzkum chování a potřeb cykloturstiků, in-line bruslařů a bikerů ČR s návrhem opatření na rozvoj cykloturistiky v Česku

Tady jsme doma – žádost a komplexní management realizace projektu. Vytvoření vzdělávacích programů pro základní školy v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska s cílem zvýšit povědomí žáků o regionu, ve kterém žijí (zapojeno 11 škol).

V Zemi Komenského – zpracování žádosti a komplexní management realizace projektu. Zavedení koučovacího stylu do škol v rámci proškolení koučovacím stylem pedagogických a vedoucích pracovníků základních škol v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Dolní Morava - Lokalita pod Horskou službou – zpracování žádosti o dotaci a komplexní management realizace projektu. Výstavba penzionu Jiřinka se 12ti apartmány (25 lůžek), welness (sauna, vířivka) a další (vinný sklípek) v atraktivní lokalitě Kralického Sněžníku na Dolní Moravě.

Přírodovědné pokusy ve škole – zpracování žádosti o dotaci a komplexní management realizace projektu. Vytvoření 90ti přírodovědných pokusů pro základní školy v České Třebové (zapojeny 2 školy). «Letáček» «Pokusy»

   
  Podrobně zpracované reference v tabulce najdete «zde»
   
  « zpět »